Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Åvist, Purmo.