Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Emaus, Purmo.