Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Esse-Kållby.