Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Jakobstad.