Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Kronoby.