Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Oravais.