Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Söderby, Kronoby.