Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Terjärv.