Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Bodbacka.