Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Frönäs, Övermark.