Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Kristinestad.