Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Lappfjärd.