Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Näsby, Närpes.