Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Norrnäs-Rangsby, Närpes.