Verksamhet i Öster-Yttermark, Närpes, med anknytning till SLEF.