Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Övermark.