Verksamheten inom SLEF:s lokalavdelning i Pjelax, Närpes.