Verksamhet i Skaftung, Sideby, med anknytning till SLEF.