Verksamhet i Töjby, Närpes, med anknytning till SLEF.