Verksamhet i Väster-Yttermark, Närpes, med anknytning till SLEF.