Verksamhet i Petalax-Nyby med anknytning till SLEF.