Välkommen till SLEF:s lokalavdelning i Vasa, SLEF Vasa, och verksamheten i Vasa!
Folder för verksamheten under vårterminen 2022 (PDF-format).

Gott och välsignat nytt år till er alla!

Vi vet inte hur året kommer att se ut och vi vet inte under vilka omständigheter vi får samlas men en sak vet vi säkert: Allting är i Herrens hand.

Också världen omkring lever i samma osäkerhet och då får vi vara ljus i världen. Jesus ber för oss i sin översteprästerliga förbön: ”Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda.” Han ber alltså Fadern om att bevara oss från det onda men Han vill inte ta oss ur världen eftersom vi genom att vara helgade i sanningen får sprida Guds evangelium in i denna värld.

Hur kan vi då sprida Guds ljus ut i hela världen och hur får vi vår bägare att flöda över till våra medmänniskor? Peter Halldorf beskriver i sin bok ”Med evig kärlek” gudstjänsten som den plats där vi får öva oss inför himlen i tacksägelse över vår frälsning och vårt kommande medlemskap i Sonens rike. Genom Jesu frälsningsverk ser vi hela skapelsen med nya ögon och i gudstjänsten får vi frambära vår oro för världen inför Gud. Därför vill vi inte ta avstånd från världen utan genom Jesu kraft bli till välsignelse för världen och skapelsen. Detta får vi fira i gudstjänsten.

Även om vi ska betjäna våra medmänniskor och på allt sätt underordna oss den världsliga auktoriteten är det också viktigt att komma till den plats där Gud har bestämt möte med oss och där vi också får dela livet i de troendes gemenskap. Detta är att tjäna vår medmänniska, liksom Hebreerbrevets heliga författare beskriver det: ”Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.”

Henrik Järveläinen
Ordförande i styrgruppen, SLEF:s lokalavdelning i Vasa
(tfn 050 566 7223)

Ta vara på de digitala möjligheterna!

Livestream: Så länge antalet deltagare i samlingarna är begränsat direktsänds Centrumkvällar och GloriaDei-mässor med ljud via SLEF:s hemsida på adressen www.slef.fi/resurser/streaming. Klicka på den blå texten ”SLEF live stream (klicka här)”

Facebook: SLEF Vasa har en Facebooksida som är öppen för alla oavsett om man har konto på Facebook eller inte: www.facebook.com/slefvasa/. Gå gärna in på sidan med jämna mellanrum eftersom den är det enklaste sättet att snabbt få ut aktuell information.

Kollekt: Du kan ge din kollekt via mobilapplikationen MobilePay. De olika MobilePay-numren som används för olika kollektändamål anges vid de aktuella mötestillfällena i programmet.

Vision & mission

Vad är SLEF Vasa?

SLEF Vasa är en kristen gemenskap där
• evangeliet förkunnas,
• vi växer i vår relation till Fadern, Sonen och den Helige Ande,
• vi fördjupas i omsorg om varandra genom de gåvor som Gud har gett och
• vi välkomnar in fler.