GloriaDei-Abo-12.11.04-GoranSI Fruntimmers Bibelföreningens samlingslokal vid Trädgårdsgatan 19 B i Åbo firas gudstjänst några gånger i året.