Hfors-Pyhan-Sydamen-Kappeli-14.10.12-GoranS-6

Varannan söndag under terminerna arrangerar SLEF högmässor i Heliga Hjärtats kapell, Kristinegatan 1, Berghäll, Helsingfors.

Under predikan hålls söndagsskola för barnen. Efter mässan serveras kyrkkaffe.

Välkommen med!