Roparnas-13.01.13-GoranSI samråd med Vasa svenska församling firas regelbundet gudstjänster i Roparnäs kyrka. Sedan år 2004 har också så kallade GloriaDei-mässor firats regelbundet, oftast på Evangeliska folkhögskolan (Efo) men ibland i någon av stadens kyrkor.