Klippan-2012a-aventyr-RonWallin

Klippans äventyrsbanor har olika svårighetsgrader och finns placerade på ett område som ligger nedanför matsalsbyggnaden.

Alla övningar leds och övervakas av utbildade instruktörer, och deltagarna är alltid säkrade under utförandet.

Cirkelbanan – många spännande stationer

Cirkelbanan består av ett antal utmanande delmoment, som t.ex. repstegen, bollen, hoppet, och nyheten klätternätet.

Klippan-2012-cirkel1-RonWallin Klippan-2012-cirkel2-RonWallin
Klippan-2012-cirkel3-RonWallin Klippan-2012-cirkel4-RonWallin
Klippan-2012-cirkel5-RonWallin Klippan-2012-cirkel6-RonWallin Klippan-2012-cirkel7-RonWallin

Övriga äventyrsbanor

  • Linbanan
  • Jakobsstegen
  • Stocken
  • Stolpen

    Klippan-aventyr-linbananLinbanan Klippan-aventyr-jakobsstegenJakobsstegen 
    Klippan-aventyr-stockenStocken Klippan-aventyr-stolpenStolpen