Klippan-vaktmastarbostad-2020.TKlemets

Klippans nyaste byggnad är en personalbostad.
Den uppfördes hösten 2019.

 

 

Klippan-matsalen-ute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matsalsbyggnaden på lägerområdet Klippan stod klar år 2001. Byggnaden inrymmer matsal och kök, en lektionssal, där de flesta programpunkterna under läger brukar hållas samt kontorsutrymmen och kiosk.

 

Klippan-matsalen-inneBredvid matsalsbyggnaden finns en öppen plats kallad torget, försedd med en samlingsplats runt en eldstad.