Alltid-redo13.11.23Den första apologetikkursen med SLEF som medarrangör hölls i november 2012 på Evangeliska folkhögskolan i Vasa under mottot Alltid redo!

Alltid redo! hålls i regel under senhösten.