I mån av möjlighet anordnar SLEF även andra kurser och rådplägningar.