Symote-2012.03.09-GStenlundDet finns olika slag av grupper som stöder SLEF:s missionsarbete. Det gemensamma är att de regelbundet samlas kring missionsarbetet och Guds ord, till god gemenskap och trevlig servering samt samlar medel för missionsarbetet.

Förutom en andakt eller bibelsits och bön kan programmet i grupperna till exempel bestå av diskussioner, högläsning, bakning, hantverk och pyssel eller någon annan sysselsättning som gruppen trivs med.

Stödet kan man samla in som kaffepeng, genom försäljning, lotteri, endags-café eller missionslunch, loppmarknad, att sälja hembakt, delta i marknader eller arrangera ett sponsorlopp.

Kom med i en missionsgrupp på olika sätt:

  1. Gå med i en redan existerande grupp! Det finns redan ett antal grupper eller samlingar som ordnas i olika församlingar. Kontakta SLEF för kontaktuppgifter eller håll utkik i den kyrkliga annonseringen!
  2. Ta initiativ till en egen missionsgrupp! Här finns goda råd för att komma igång.
  3. Ett sätt att bli en missionsgrupp är att ge missionsprägel åt en grupp som man redan är med i: man samlar varje gång in en peng till missionen för att stöda barn och vuxna världen över.

• Kom igång med en missionsgrupp! ›
• Symöten ›