Symote-2019-Klippan-A-DahlbackaHär finns information om olika syföreningar som stöder SLEF:s missionsarbete. Genom syföreningarnas verksamhet insamlas årligen betydande medel för missionsarbetet. År 2020 samlade syföreningarna ihop 10 026 euro till SLEF:s missionsarbete –  en tredjedel av det som behövs för att ha en missionär utsänd under ett år! År 2019 var summan 18 385 euro.

I följande församlingar finns syföreningar som arbetar till förmån för SLEF:s missionsarbete. För närmare info hänvisas till respektive församling. Det finns också missionsgrupper som samlas mera inofficiellt.

Ekenäs församling
Jakobstads svenska församling
Jomala församling
Karleby svenska församling
Kristinestads svenska församling
Korsnäs församling
Kronoby församling, Kronoby, Terjärv
Malax församling
Nykarleby församling, Jeppo
Närpes församling
Pedersöre församling, Purmo, Esse
Vasa svenska församling
Vårdö kapellförsamling
Vörå församling
Ålands södra skärgårdsförsamling, Föglö