Alla-korer-08.06.29-GoranSSången och musiken spelar en viktig roll i SLEF:s verksamhet.

• Evangelicum ›
• EvangeliKIDZ ›
• EvangeliVox ›

• Forna ungdomskören ›

• Sionsharpan ›
• Sånghäften ›