Vid samlingar anordnade av SLEF medverkar ofta någon kör, sånggrupp eller solist.