Under slutet av 1970-talet utkom två häften i barnsångsserien På Väg.

Nu finns en nyutgåva av sånghäftet med namnet Fortfarande På Väg.