I denna artikel (klicka här) redogör Birgitta Sarelin för hur Sionsharpan, den evangeliska rörelsens sångbok, har använts i Nagubygden. Artikeln har tidigare ingått i årsboken Hemåt 1996, men återges här i uppdaterad form.