Vagen-genom-Bibeln-6

Att göra en resa genom Bibeln är något helt fantastiskt!

I programserien Vägen genom Bibeln, som omfattar 1 245 halvtimmesprogram, tar du dig igenom Bibeln från pärm till pärm. Det går när som helst att hoppa på resan och göra den i egen takt.

Programserien Vägen genom Bibeln finns utgiven på många olika språk. Den svenska utgåvan är producerad av Norea Sverige.

Gör så här: Gå till Norea Sveriges webbplats: https://noreasverige.se/lyssna/vagen-genom-bibeln/
Välj den bibelbok du vill börja med och därefter vilket kapitel du vill lyssna till.

Tidigare har det också varit möjligt att vara med i en s.k. kassettbibelskola och då har man regelbundet fått C-kassetter hemsända med post. Den här satsningen avslutades dock under år 2019.