Fam-10.07.17-torg-GoranS-6

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f. (SLEF) är en väckelserörelse med rötter i 1800-talets Finland och en av den evangelisk-lutherska kyrkans sju officiella missionsorganisationer. Evangeliföreningen vill vara en kanal för det glada budskapet om Jesus Kristus. Inom Evangeliföreningen vill vi grunda all vår verksamhet på Bibeln och den lutherska bekännelsen. Vi tror att hela Bibeln är Guds ord. Vi vill betona Bibelns lära om frälsning av nåd, utan gärningar, genom tron på Jesus Kristus.

Evangeliföreningens arbete omfattar bl.a. barn- och ungdomsarbete, familjearbete, musikverksamhet, predikoverksamhet och förlagsverksamhet. En viktig del av arbetet sker i föreningens bönehus och andra samlingslokaler runtom i Svenskfinland. Vid samlingarna använder vi föreningens egen sångbok Sionsharpan vid sidan av psalmboken. Förlaget SLEF-Media sköter föreningens bokförsäljning och ger bland annat ut tidskrifterna Sändebudet och Barnavännen samt jultidningarna Vinterblommor och Kring krubban.

Till ungdomsverksamheten hör bl.a Ungdomskören Evangelicum, vildmarksgruppen Team Polstjärnan och samlingar för Unga vuxna. Sommartid ordnas många läger och samlingar på föreningens lägerområden Klippan i Nykarleby, Fridskär i Närpes och Frihöjd i Tenala. I nära anslutning till föreningen verkar Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland med campus i Vasa och Hangö.

Evangeliföreningen bedriver ett omfattande missionsarbete i Kenya sedan år 1963. Vi har också regelbundna kontakter till Estland sedan slutet av 1980-talet. I båda länderna samarbetar vi med ländernas lutherska kyrkor. Sedan år 2007 har SLEF också kontakter med en luthersk kyrka i Främre Asien. År 2016 sände SLEF en missionärsfamilj till Etiopien. Insatserna inom Etiopiens lutherska kyrka består i undervisning vid bibelskolan Lutheran Theological Seminary i Asella samt kontakt med föräldralösa barn.