SLEF-arsmote-2019.BJernDet övergripande ansvaret för all verksamhet i SLEF bärs av föreningens årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ. SLEF:s årsmöte hålls i samband med föreningens årsfest i slutet av juni, i allmänhet på årsfestens fredag eftermiddag.

Alla medlemmar i föreningen har närvaro-, yttrande- och rösträtt vid föreningens årsmöte.

 

Referat från SLEF:s årsmöte 2019 >

AVDELNINGARNAS ÅRSMÖTEN

Utöver SLEF:s årsmöte har också lokalavdelningarna sina egna årsmöten i början av året.