Pensala-11.11.20-GoranSEn stor del av SLEF:s verksamhet sker i bönehusen runtom i bygderna.

Den lokala verksamheten annonseras i SLEF:s kalender, i Sändebudets evangeliska kalender och / eller i den lokala annnonseringen ortsvis.