Vardo-bonehus-2006-SNylundVårdö bönehus har besöksadressen Vårdövägen 762, 22550 Vårdö (ej postadress).