Åvist bykyrka i Purmo har besöksadressen Dalabackavägen 5, 68970 Överpurmo (ej postadress).