Kallby-bonehus-Karita-DahlfeltKållby bönehus i Pedersöre har besöksadressen Centrumvägen 312, 68800 Kållby (ej postadress).