Kortjärvi bönehus i Terjärv har besöksadressen Kortjärvivägen 376, 68700 Terjärv (ej postadress).