Småbönders bönehus i Terjärv har besöksadressen Småböndersvägen 665, 68750 Småbönders (ej postadress).