Söderby bönehus i Kronoby har besöksadressen Snårevägen 437, 68500 Kronoby (ej postadress).