Bodbacka bönehus i Övermark har besöksadressen Sårbackvägen 4, 64610 Övermark (ej postadress).