Norrnäs bönehus i Närpes har besöksadressen Gamla landsvägen 20, 64530 Norrnäs (ej postadress).

Norrnas-bonehus-2014.06.20-BJern