Öster-Yttermark bönehus i Närpes har besöksadressen Östra linjen 835, 64220 Närpes (ej postadress).