Overmark-bonehus-2014.05.31.2014-BJernÖvermark bönehus har besöksadressen Vasavägen 1676, 64610 Övermark (ej postadress).