Pjelax bönehus i Närpes har besöksadressen Pjelaxvägen 69, 64250 Pjelax (ej postadress).